Google - Nigeria - Katalog dunia berbahasa Melayu

Google

  • 2022-01-07Tarikh pengumpulan
  • 2022-02-15Dikemas kini
Google
  • Alamat laman sesawang:www.google.com.pk
  • IP pelayan:142.251.33.67
  • Penerangan laman web:

nama domain:www.google.com.pkPenilaian

tentang 500~20000

nama domain:www.google.com.pkaliran

125

nama domain:www.google.com.pkBaik atau buruk

Berjaya. Pepsi berjalan lancar

laman web:GoogleBerat

1

laman web:GoogleIP

142.251.33.67

laman web:Googlekandungan

Google(function(){var_g={kEI:'JsZmZdKkENaz0PEP18W1wAE',kEXPI:'0,,206,4804,2316,383,,1920,,99,510,,,,,1362,,,4998,,,2872,2891,3926,214,7614,606,,,2614,,781,1244,1,,2652,4,,,2980,1457,,6651,7596,1,,2,,342,,5679,1020,,4568,6259,,1249,,2,2,1,,8155,,873,,7,1355,567,,,3782,,,14,82,,3692,109,2412,6265,,5375,3030,,1804,7734,,2995,9436,,1635,8839,,4863,,5303,,12,4930,1999,2,508,2,69,133,49,,1860,,3311,141,795,,7,106,2,2,2,2,2,48,5,1,5,5,3,,,,,3,1603,3,499,3,,,,8163,4636,8408,2879,336,1262,3527,24,872,1856,3944,5130,,5456,2004,3117,5878,,2852,15,3,5547,2082,2,5883,2,6570,2246,1,1,2,3,390,2,1296,1283,769,27,6,5,15,259,2,52,1338,4,4141,4,872,283,156,667,839,918,10,91,2376,351,4606,913,361,1,209,2064,285,2,598,1781,2855,1995,642,394,1258,510,202,58,2,881,16,1474,44,1208,960,149,518,2011,75,443,159,189,254,2,23,4,1275,257,1,6,235,820,2313,271,9,2,229,803,311,195,1762,2314,284,163,286,326,347,83,193,3,463,1103,498,152,162,1,6,245,44,392,2045,190,185,767,1264,2096,4,333,1332,493,144,2,943,928,40,167,181,405,34,1,6,772,1771,3,150,1074,390,225,86,22,131,2,450,667,317,2,4,2,2,2,280,1337,171,157,153,3,369,275,1,92,538,2,829,510,322,239,223,5,18,95,481,2,777,279,942,678,7,1,10,220,374,3,109,11,528,188,11,826,141,1220,144,1,,,,728,218,1354,222,1113,3,62',kBL:'xAU7',kOPI:};(function(){vara;(null==(a=window.google)?0:a.stvsc)?google.kEI=_g.kEI:window.google=_g;}).call(this);})();(function(){google.sn='webhp';google.kHL='en';})();(function(){varh=this||self;functionl(){returnvoid0!==window.google&&void0!==window.google.kOPI&&0!==window.google.kOPI?window.google.kOPI:null};varm,n=[];functionp(a){for(varb;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("eid")));)a=a.parentNode;returnb||m}functionq(a){for(varb=null;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("leid")));)a=a.parentNode;returnb}functionr(a){/^http:/i.test(a)&&":"===window.location.protocol&&(google.ml&&google.ml(Error("a"),!1,{src:a,glmm:1}),a="");returna}functiont(a,b,c,d,k){vare="";-1===b.search("&ei=")&&(e="&ei="+p(d),-1===b.search("&lei=")&&(d=q(d))&&(e+="&lei="+d));dGoogle="";varg=-1===b.search("&cshid=")&&"slh"!==a,f=[];f.push(["zx",Date.now().toString()]);h._cshid&&g&&f.push(["cshid",h._cshid]);c=c();null!=c&&f.push(["opi",c.toString()]);for(c=0;c=l&&!m?!1:!0;if(!b)returnnull;q++;Googled=d||{};b=encodeURIComponent;varc="/gen_204?atyp=i&ei="+b(google.kEI);google.kEXPI&&(c+="&jexpid="+b(google.kEXPI));c+="&srcpg="+b(google.sn)+"&jsr="+b(t.jsr)+"&bver="+b(t.bv);varf=a.lineNumber;void0!==f&&(c+="&line="+f)Google;varg=a.fileName;g&&(0

Tapak:GoogleLapor

Sekiranya terdapat pelanggaran laman web ini, silakan klik LaporkanLapor

Maklumat yang disyorkan

Laman web yang disyorkan